Home     English version
Wiadomości
 


Zaświadczenia i informacje najczęściej potrzebne do przygotowania zeznania podatkowego za rok 2017:

 • Imię, nazwisko i SIN (Social Insurance Number). 
 • Dokładny aktualny adres korespondencyjny z kodem pocztowym oraz numer telefonu.
 • Informacje o sprzedaży domu w 2017 roku.
 • Wszystkie zaświadczenia o dochodach np:
  Przykłady  
  T4 z pracy
  T4E z zasiłku dla bezrobotnych (Employment Insurance)
  T5007 z zasiłku pomocy społecznej (Welfare, Family Benefits)
  T5007 z odszkodowania chorobowego (WSIB)
  T5  z banku
  T4A(P) z emerytury (Canada Pension Plan)
  T4A (OAS) z emerytury (Old Age Security)
  T4A z innych źródeł
  T3 z innych inwestycji

 • Informacje o dodatkowych zarobkach (np. pilnowanie dzieci, napiwki).

 • Osoby pracujące na własny rachunek (self-employed, subcontractors) lub posiadające dochody z wynajmu (rental income) powinny mieć przygotowany zestaw następujących informacji:
  • dochód brutto z każdego biznesu osobno
  • posegregowane wydatki z każdego biznesu, np.:
   • koszty utrzymania samochodu (paliwo, ubezpieczenie, naprawy, mycie, parkingi)
   • materiały i narzędzia
   • wypłaty pracownikom
   • materiały biurowe
   • koszty reklamy i promocji (ogłoszenia, prezenty)
   • koszty posiłków w restauracjach itp.
  • dokumentację większych zakupów: środków trwałych lub inwestycji (np. pojazdów, maszyn, nieruchomości)
  • wszelką korespondencję z CRA i z WSIB
  • formularz do rozliczenia GST/HST
  • Uwaga budowlańcy: informacje o podwykonawcach (subcontractors) wraz z ich adresami oraz SIN lub BN.

 • Rachunki medyczne i dentystyczne z roku 2017 oraz 2016 nieużyte w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym.

 • Rachunki i miesięczne bilety komunikacji publicznej oraz wydruki Presto do 30 czerwca 2017.

 • Rachunki za komunikację publiczną seniorów (65+) od 1 lipca 2017.(Nowe)

 • Zaświadczenia opłat edukacyjnych (np. universytet, college, kursy zawodowe i inne), T2202 lub podobne.

 • Kwalifikujące się wydatki nauczycieli.

 • Zaświadczenia datków charytatywnych (np. z kościoła) uiszczonych w ostatnich 5 latach, które nie byly jeszcze użyte w ubiegłorocznych rozliczeniach.

 • Informacje o zapłaconym czynszu lub podatku od własnego domu czy mieszkania.

 • Oficjalne potwierdzenia dokonanych wpłat i wypłat RRSP.

 • Wszystkie rozliczenia zeznań podatkowych (Notice of Assessment lub Reassessment z CRA), które zostały wysłane do Państwa w ostatnim roku.

 • Poświadczenie opłat uiszczonych za opiekę nad dziećmi (poniżej 7 lat max $8,000; od 7 do 16 lat max $5,000) oraz nazwiska i SIN opiekunów.

 • Informacje o nabyciu domu dokonanym w 2017 roku przez osoby kupujące po raz pierwszy lub niepełnosprawne.

 • Wydatki emeryta lub osoby niepełnosprawnej na kwalifikujący się remont domu lub mieszkania.

 • Osoby, które życzą sobie by ich zwroty podatkowe oraz inne federalne i prowincjonalne wypłaty były deponowane bezpośrednio na konto bankowe: przykładowy czek z tego konta.

  ***Zdecydowanie rekomendujemy bezpośrednie przelewy na konto****

 • Wszystkie inne dokumenty i informacje, które są związane z zeznaniem podatkowym za rok ubiegły.

  Powyższa lista jest jedynie szkieletowym zestawieniem najczęściej potrzebnych informacji i zaświadczeń.

 • Kilka najważniejszych dat w roku 2018
  28 Luty Do tego dnia muszą być wysłane do Państwa wszelkie zaświadczenia o dochodach (np. przez pracodawców, banki. itp).
  1 Marzec Ostatni dzień dokonywania wpłat na RRSP za rok 2017.
  31 Marzec Do tego dnia muszą być do Państwa wysłane zaświadczenia o dochodach z investycji (T3, T5013, T5013A)
  30 Kwiecień Ostatni dzień wysyłania zeznań podatkowych dla większości podatników oraz uiszczenia zaległych podatków (zeznania wysłane po tym terminie mogą być obciążone karami i odsetkami).
  30 Kwiecień Ostatni dzień do uiszczenia zaległych podatków za rok poprzedni by uniknąć odsetek.
  15 Czerwiec  Ostatni dzień wysyłania zeznań podatkowych przez osoby posiadające dochody z własnego biznesu oraz ich współmałżonków by uniknąć kar.


  © 2018 mac's tax & business consulting ltd.